CA

Totes les notícies

Un milió d’euros per a la recuperació i el manteniment del paisatge cultural de la serra de Tramuntana

Un milió d’euros per a la recuperació i el manteniment del paisatge cultural de la serra de Tramuntana

(18/03/2024)

El president del Consell de Mallorca, i del Consorci Serra de Tramuntana, Llorenç Galmés ha presentat a la Junta Rectora les novetats de la convocatòria de subvencions d’enguany, entre les quals destaca que els particulars podran rebre per anticipat el 75 % de la quantitat sol·licitada

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, ens depenent del Consell de Mallorca, convocarà les subvencions anuals per recuperar el paisatge agrícola i cultural de la serra de Tramuntana, per valor d’un milió d’euros. Així ho ha explicat el president del Consell de Mallorca, i del Consorci, Llorenç Galmés a la Junta Rectora de l’entitat, reunida avui en sessió ordinària al Palau del Consell. 

Enguany, per primera vegada, es publicaran dues convocatòries diferenciades, una per a ajuntaments i una altra per a particulars, explotacions agràries, comunitats de béns, comunitats de regants i entitats sense ànim de lucre. El Director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha assegurat que «aquest fet facilitarà la presentació de les sol·licituds i n’agilitarà la tramitació». 
Una altra novetat d’enguany és que per primera vegada des que es convoquen aquestes ajudes, els particulars que ho desitgin podran rebre el 75 % de la quantitat concedida per anticipat, sempre que presentin prèviament un aval que en cobreixi el 120 %. Fins ara, tan sols els ajuntaments rebien una bestreta del 100 % una vegada concedida la subvenció. El president ha destacat que «l’avançament en la recepció dels doblers per dur a terme el manteniment o la reparació dels elements reduirà al mínim el nombre de renúncies dels particulars que no podien fer front a les actuacions per falta de liquiditat». 

Les ajudes del Consorci són exclusives per a les propietats, públiques o privades, situades a l’àmbit territorial declarat Patrimoni Mundial per la Unesco l’any 2011. Els 20 ajuntaments de la serra de Tramuntana disposen fins a 300.000 euros i poden presentar fins a tres projectes per un valor màxim de 70.000 euros. Les actuacions subvencionables són la recuperació d’elements arquitectònics, la recuperació d’espais forestals o agrícoles, el manteniment i la neteja d’espais públics, i la redacció i actualització dels catàlegs municipals de camins públics. 

Pel que fa als particulars, explotacions agràries, comunitats de béns i regants o entitats sense ànim de lucre, disposen de 700.000 euros per a dur a terme diferents actuacions que suposin la conservació, recuperació o restauració d’elements patrimonials o arquitectònics i d’espais agrícoles dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. També com a novetat d’enguany, la convocatòria inclou els tancaments exteriors de les finques sempre que es construeixin segons les tècniques tradicionals i siguin respectuosos amb l’entorn.

La presentació de sol·licituds es pot fer presencialment o a través de la Seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana a partir de l’endemà de la publicació al BOIB i en el termini màxim d’un mes. La concessió de les ajudes serà per ordre d’entrada, fins que s’esgoti el crèdit disponible.

Comitè de experts

Avui, també s'ha celebrat el Comitè d'experts de la Serra de Tramuntana, l'òrgan consultiu del Consorci de la Serra, presidit pel president, Llorenç Galmés. Es compleixen cinc anys del mandat, el màxim previst pel reglament, de la majoria dels membres que el conformen. D'aquesta manera, en la següent Junta rectora del Consorci s'aprovarà la renovació de membres o nomenament de noves incorporacions.