CA

Totes les notícies

Es convoquen les subvencions per a la recuperació, rehabilitació i conservació del patrimoni de la serra de Tramuntana

Es convoquen les subvencions per a la recuperació, rehabilitació i conservació del patrimoni de la serra de Tramuntana

(10/01/2020)

El termini per presentar sol•licituds finalitza el proper 31 de gener. Enguany s’ha autoritzat una línia nova d’ajudes per a societats agrícoles i ramaderes.

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 2, del 4 de gener de 2020, la convocatòria de subvencions per a la recuperació, rehabilitació i conservació del patrimoni de la serra de Tramuntana, que enguany inclou una línia nova d’ajudes per a societats agrícoles i ramaderes. El termini per presentar sol•licituds finalitza el proper 31 de gener.

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial destinarà fins a 740.000 € per a ajudes i subvencions, que es divideixen en tres línies, segons els destinataris. Així, es destinen 240.000 € per als ajuntaments de la Serra (200.000 € per a la recuperació d’elements etnològics i patrimonials amb valor patrimonial i per a la recuperació d’espais agrícoles; i 40.000 € per al manteniment, la neteja i la conservació d’espais); 400.000 € per a particulars, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques i comunitats de regants; i 100.000 € per a explotacions agràries.

Quant a les activitats subvencionables, les bases de la convocatòria preveuen cinc línies d’actuació: recuperació d’elements etnològics (molins, marges, síquies, forns de cal, etc.); recuperació d’elements arquitectònics (tafones, torres, cases, etc.); recuperació d’espais forestals i/o agrícoles; recuperació de paisatge agrícola; i manteniment, neteja i conservació d’espais públics que per les seves característiques necessiten una cura especial. 

Aquestes subvencions, incloses en els pressupostos del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial aprovats l’octubre passat per la Junta Rectora, van destinades a recuperar el paisatge agrícola i el seu entorn, espais forestals de titularitat municipal, i a recuperar i rehabilitar elements etnològics i arquitectònics vinculats a la declaració que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la serra de Tramuntana que ve determinat en l’article 5 dels Estatuts del Consorci. A més, també es vol afavorir el manteniment de llocs especialment emblemàtics i molt visitats per evitar-ne la degradació. 

Tota la informació, així com la documentació necessària per a la tramitació de les sol•licituds, està disponible en el web del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial www.serradetramuntana.net.