CA

Totes les notícies

El Consell de Mallorca presenta la llei Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

El Consell de Mallorca presenta la llei Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

(30/11/2022)

La presidenta Cladera ha destacat que la nova normativa és “l’instrument més adient per aconseguir els objectius de la declaració de la Unesco”

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dimecres la llei Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial davant de més d’un centenar de persones, entre batles batlesses, representants d’altres administracions, entitats socials i agents  implicats en la protecció d’aquest territori. A l'acte, que ha estat presentat pel batle de Valldemossa, Nadal Torres i ha tengut lloc a Costa Nord, s'han anunciat les fites més destacades de la futura normativa.

“Avui presentam la proposta de la llei de la Serra de Tramuntana que pretén garantir la seva protecció i la seva dinamització sostenible per preservar el seu futur amb els valors que la fan un espai únic”, ha assenyalat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera,

Cladera ha explicat que es tracta d’una llei molt participada, amb més de 170 persones que han format dels processos participatius, entre elles, tots els batles i batlesses de la Serra, així com experts, institucions, entitats i particulars.
 
La llei, ha assenyalat la presidenta del Consell, garanteix els objectius de la declaració de la Unesco per millorar la preservació, protecció i dinamització de la Serra de Tramuntana. I amplia la zona de protecció en més de 5.700 hectàrees, el que significa que uns 5.000 nous propietaris se sumaran als beneficis, en quant a la possibilitat de demanar subvencions i a les responsabilitats de tenir cura d’aquest patrimoni mundial,

La simplificació administrativa i la implantació de mesures d’ajut i suport al conjunt d’administracions i particulars que incideixen en la conservació del paisatge cultural UNESCO, són alguns els propòsits centrals de la normativa. En relació a  la governança i la coordinació, la llei contempla crear nous organismes: el Consell Social, un òrgan d'assessorament i consulta i la Comissió de Direcció Estratègica, un organisme de direcció i coordinació, amb l’objectiu de ser més àgils i precisos en les accions de les administracions, evitant duplicitats i creant sinergies per amplificar els bons resultats.

La llei també preveu la creació de l’oficina de suport per agilitzar, modernitzar, simplificar i millorar els tràmits que fan els ciutadans relacionats amb les subvencions de l’àmbit de la Serra de Tramuntana, independentment de quina sigui l’administració convocant i millorar l’eficàcia de les subvencions, optimitzar els recursos que s’hi destinen i facilitar la gestió administrativa. El Consell preveu la possibilitat que l’Oficina de suport tengui caràcter itinerant entre els diferents municipis de la Serra de Tramuntana amb la finalitat d’evitar desplaçaments i apropar l’administració supramunicipal a la ciutadania.

La presidenta també ha explicat que la normativa donarà un suport efectiu a l’agricultura, sobretot l’ecològica. “No hem d’oblidar que l’agricultura és l’essència de la transformació de la Serra de tramuntana. La determinació de milers d’homes i dones durant segles per aconseguir que un territori complicat esdevengui productiu és que li dona sentit al fet de Paisatge cultural Unesco”, ha dit. La llei fa tot un desplegament d’eines destinades a la recuperació del paisatge agrícola de la Serra i la seva preservació. També estableix règim especial per a la protecció de les oliveres i oliverars, un dels principals valors del paisatge agrícola de la Serra.

Un altre de les fites de la llei Serra és la salvaguarda i l’ impuls de la utilització de la tècnica de la pedra en sec, declarada patrimoni immaterial per la Unesco. “Clarificam i establim de manera homogènia com i on s’ha d’utilitzar, amb les excepcions de seguretat pertinents”, ha assenyalat la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías. Es protegeixen singularment les marjades, els marges, les parets, els camins i els sistemes de drenatge, a més dels elements etnològics d’especial interès, com ara les cases de neu, les possessions, les tafones, els cellers i altres construccions tradicionals. Igualment, es pretén preservat altres elements específics, com els sistemes de reg, les teules pintades, els sistemes històrics hidràulics i de drenatge, entre altres.

Garcías també ha explicat que la conservació del patrimoni és un dels objectius principals de la llei. Es consideren elements històrics essencials del paisatge cultural de la Serra: els sistemes i elements tradicionals de construcció del territori rural basats en la tècnica de la pedra en sec; els sistemes hidràulics històrics de drenatge, irrigació i producció agrària del territori; els sistemes de cultius tradicionals; les possessions, i; els miradors, els castells, les torres de defensa, els santuaris, les esglésies i la resta d’immobles o llocs declarats singularment bé d’interès cultural.

La consellera també ha anunciat que, la futura normativa preveu que les edificacions existents de naturalesa patrimonial i/o etnològica no catalogades, com porxos d’olivar, casetes de roter, sestadors i altres, que han perdut la coberta i per tant l’ús, es podran restaurar amb la mateixa tècnica constructiva i els mateixos materials (sense introducció d’elements aliens com capes de compressió, bigues de ferro o formigó, aïllants, i d’altres) previ informe,  emès pel servei tècnic del Departament del Consell de Mallorca amb competències sobre Patrimoni Històric.

La llei també  inclou un mecanisme específic per a avaluar possibles afeccions al Paisatge Cultural UNESCO, especialment els que se’n derivin tant d’obra pública com d’intervencions promogudes des de la iniciativa privada.

Igualment, en el marc de l’emergència climàtica, la llei aporta mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic, amb el foment de les energies renovables i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants. També es preveuen altres mesures de prevenció davant alteracions ambientals de diferent tipus, tant de contaminació lumínica com acústica, i tot un seguit de mesures de sostenibilitat ambiental també centrades en la mobilitat i a evitar punts de saturació.

La nova normativa inclou que el Consell de Mallorca, mitjançant acord del Ple, podrà limitar el nombre màxim anual d’activitats no permanents de recorregut amb vehicles a motor, atenent a l’impacte que aquestes activitats suposen sobre el Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana.

D’altra banda, la llei recull la interpretació dels valors del paisatge cultural de la Serra, com també el control de l’accés públic i l’ordenació de les diferents rutes i activitats d’aproximació a la natura i la cultura. Així com també contempla diferents instruments de planificació necessaris per assolir les finalitats de la Llei.

Presentació Llei Serra