CA

Totes les notícies

El Consell crea la marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial

El Consell crea la marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial

(03/01/2019)

El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, a través del Consorci Serra de Tramuntana, ha creat la marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial amb l’objectiu de promocionar i difondre tant a l’illa com a l’exterior els productes agroalimentaris, béns i serveis de promoció turística, així com potenciar les activitats econòmiques, la sostenibilitat del territori i les pràctiques de Responsabilitat Social Corporativa.

D’aquesta manera, es distingeixen tres categories que poden optar per ser marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial: agricultura, patrimoni i amics. En primer lloc, trobem a l'agricultura els productes com l’oliva, el vi, l’aigua, el me i els productes d’horta i els cítrics. 

En segon lloc, pel que fa a patrimoni, trobem les possessions, els edificis emblemàtics i els llocs d'interès que en cas de finca o explotació han de tenir un mínim del 66 % de delimitació geogràfica dins la Declaració de la Serra. En tercer lloc, els amics que són les empreses de restauració, els allotjaments turístics, els comerços i els serveis.

Sol·licitud de la marca
La marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial es podrà sol·licitar a partir del mes de març, ja que primer es durà a plenari el pròxim 10 de gener i, després, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies hàbils. 

Les empreses que estiguin interessades en aconseguir el distintiu de la marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial hauran d’aportar una memòria descriptiva de l’activitat i característiques dels productes, l’acreditació de Denominació d’Origen o de la Indicació Geogràfica Protegida, l’escriptura de la constitució, el Document Nacional d’Identidat, el certificat d’obligacions tributàries, el registre de la marca, el registre sanitari, les dades de la trajectòria del sol·licitant, la declaració responsable de la producció anual estimativa del producte, bé o servei i, per últim, la declaració jurada de complir amb els requisits sol•licitats.

Una vegada feta la sol·licitud, una Comissió Avaluadora de la Marca que estarà formada per representants institucionals i tècnics del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i el Consell de Mallorca i per representants dels sectors econòmics nomenats per la Mesa Permanent de la Serra de Tramuntana es valorarà la idoneïtat per formar-ne part d'aquest segell de qualitat. 

Les empreses que obtinguin aquest reconeixement podran utilitzar el logotip, participar en les activitats del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i aconseguir així una major projecció dels seus productes i serveis.