CA

Totes les notícies

La Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial aprova el seu pressupost per a 2019

La Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial aprova el seu pressupost per a 2019

(22/10/2018)

També ha donat compte de la subvencions de 2018 per a la recuperació del patrimoni, que en aquest exercici les sol·licituds han augmentat en un 24 per cent.

La Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial ha estat presidida aquest dilluns pel president del Consell i del Consorci, Miquel Ensenyat, amb els comptes per a 2019 damunt la taula, que ha aprovat per unanimitat. Amb un augment mínim respecte del 2018, ha passat d’un milió tres-cents cinquanta mil euros (1.350.000€) a un milió tres-cents cinquanta-un mil (1.351.000€), si que hi ha alguns canvis destacables, com l’augment en 40.000 per a les activitats culturals i esportives de la Serra o 20.000 euros més per al conveni amb la xarxa de custòdia del territori. Segons el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, «com el pla de gestió indica, cada any apostam per augmentar el suport a la figura de la custòdia del territori, que fa una important tasca a la Serra». 

Els responsables del Consorci també han donat compte de l’estat de les subvencions de l’any en curs, que han registrat un total de 76 sol·licituds, fet que suposa un augment respecte de l’any anterior. Així, mentre el 2017 varen sol·licitar-les 45 propietaris de terrenys dins els límits de la serra, enguany n’han estat 57, un 26% més. Augment també per part d’ajuntaments que, de 16 el 2017 han passat a ser sol·licitants 19 el 2018. De les noves ajudes, per a la custòdia del territori, un total de 6 entitats sense ànim de lucre les han sol·licitat. 

Una altra novetat que s’ha presentat és el pla de fer una despesa anticipada de cara a les subvencions de 2019 per convocar-les durant el darrer mes de 2018 i així augmentar els terminis per a realitzar les obres de millora una vegada concedides. La vice-presidenta del Consorci i consellera executiva de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha afegit que també s’estudia simplificar la quantitat de documentació requerida per a participar en la convocatòria, «per així donar l’oportunitat de participar-hi a un major nombre d’entitats i particulars».