CA

Totes les notícies

El Consell valora positivament l'Informe d'ICOMOS sobre la gestió de la Serra de Tramuntana

El Consell valora positivament l'Informe d'ICOMOS sobre la gestió de la Serra de Tramuntana

(28/12/2018)

El Consell de Mallorca valora positivament l'Informe del Comitè Nacional Espanyol d'ICOMOS sobre l'estat del bé paisatge cultural de la Serra de Tramuntana que li ha fet arribar aquesta setmana el Consell Internacional de Monuments i Llocs. El Comité Nacional Espanyol d'ICOMOS va fer el passat 7 i 8 de juny una segona visita a Mallorca per conèixer en profunditat com s'està gestionant aquest paratge patrimoni mundial de la humanitat i, ara n'ha emès un nou informe sobre la conservació de la Serra.

En les seves conclusions, el Comitè detalla que “hi ha una demostrada voluntat política i tècnica, així com interès en la reflexió i millora en les accions sobre el tractament del bé. A més, es disposa de personal destinat a gestionar-lo i s'aprofiten múltiples mesures i accions transversals des dels diferents agents actuants, especialment l'Administració més directament implicada, és a dir, el mateix Consell de Mallorca i el mateix Govern de les Illes Balears, per mitjà de diferents departaments clau com els vinculats amb el turisme o l'ordenació del territori. Aquesta transversalitat en les accions ha generat resultats interessants en relació amb subvencions a la zona, aprofitament de la taxa especial de turisme, accions per evitar la massificació i el control d'infraestructures viàries, sobre la sostenibilitat o la recuperació d'activitats agrícoles i, fins i tot, en algunes mesures educatives.”

Valoració
La consellera de Territori i Infraestructures i vicepresidenta de la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, Mercedes Garrido, ha assegurat que l'Informe sobretot “ens encoratja a continuar fent feina i veim que anam en la línia correcta i necessitam posar en marxa moltes més actuacions”.

La millora del planejament urbanístic és un dels punts en què l'Informe demana intensificar els esforços, si bé recentment el Departament de Territori i Infraestructures ha signat un conveni amb Selva i Estellencs per encarregar-se del seu pla general municipal. Sobre la millora de la participació a què també fa esment el document, s'ha posat en marxa la Mesa Permanent de la Serra de Tramuntana perquè tots els agents implicats en el territori puguin formar part en la presa de decisions. I, en darrer lloc, cal destacar que s'ha posat en marxa una campanya publicitària per potenciar els productes amb la marca Serra de Tramuntana i ajudar així el comerç local.

Amb tot, la Serra representa un 22 % del territori de Mallorca, dinou municipis i està gestionada per tres administracions supramunicipals (Govern espanyol, Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca).