CA

Totes les notícies

El Consell de Mallorca exigeix al Ministeri de Cultura que comenci de forma immediata la restauració de les murades del castell d’Alaró

El Consell de Mallorca exigeix al Ministeri de Cultura que comenci de forma immediata la restauració de les murades del castell d’Alaró

(03/04/2024)

Si l’Estat, com a propietari del bé catalogat, no n'impulsa les obres, la institució que presideix Llorenç Galmés les executarà, segons el que estableix la Llei de patrimoni històric, i en remetrà la factura del cost a Madrid

El Consell de Mallorca iniciarà l’expedient, per tal d’obligar el Ministeri de Cultura a executar de forma immediata les obres de restauració de les malmeses murades de l’emblemàtic bé d’interès cultural (BIC) del castell d’Alaró. La institució insular que presideix Llorenç Galmés exigeix a l’Estat la seva intervenció urgent, com a propietari de les murades, segons el que estableix la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears.  

Així s’ha acordat avui en una reunió on hi han participat el president Galmés; la vicepresidenta i consellera de Cultura, Antònia Roca; el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, i el batle d’Alaró, Llorenç Perelló, entre d’altres. 

El Consell de Mallorca escolta així la petició de l’Ajuntament d’Alaró, que la passada setmana va aprovar per unanimitat que la institució insular obligui l’Estat a dur endavant les obres de restauració de les murades. 

Durant les darreres dècades, tant el Consell de Mallorca com l’Ajuntament han fet actuacions importants de conservació de l’entorn del castell d’Alaró, como és el cas de la rehabilitació de l’hostatgeria, però mai s'hi ha duit a terme cap intervenció per part de l’Estat. La situació de conservació d'aquest element patrimonial és crítica en diversos punts, tal com ja s'indicava en el Pla de Castells del Consell de Mallorca, aprovat l'any 1997. El pas del temps des de llavors fins ara no ha fet més que agreujar la situació.  

El Consell de Mallorca ha realitzat dues intervencions d'urgència per assegurar la integritat de l'element. Aquesta deixadesa en el manteniment i la inversió nul·la per part del Ministeri de Cultura, titular del bé d’interès cultural (BIC), va en contra de la Llei el patrimoni històric de les Illes Balears. «Els béns integrants del patrimoni històric de les Illes Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels propietaris», assegura l’article 22 d’aquesta norma. Així mateix, en l'article 26 afirma: «Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d'interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que se'n garanteixi la salvaguarda dels valors. L'ús a què es destinin aquests béns ha de garantir-ne la conservació». 

Des del Consell de Mallorca, tal com també va denunciar l’Ajuntament d’Alaró, es considera que el Ministeri de Cultura ha incomplit de forma sistemàtica la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, al no actuar per preservar un bé catalogat de la importància del castell d’Alaró.