CA

Totes les notícies

Cladera: "El Decret llei de mesures de protecció del territori suposa equilibrar la reactivació econòmica i social amb la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic"

Cladera: "El Decret llei de mesures de protecció del territori suposa equilibrar la reactivació econòmica i social amb la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic"

(25/05/2020)

La presidenta del Consell de Mallorca defensa les mesures de protecció territorial de la normativa aprovada pel Govern que afecta els falsos urbans, als urbanitzables i a la restricció de l'edificació en zones rústiques considerades de risc, i mantindrà la col·laboració amb els ajuntaments que hagin d'actualitzar la classificació urbanística dins de cada terme municipal.

El Consell de Mallorca incrementarà la col·laboració amb els ajuntaments que no hagin adaptat la seva normativa al Pla Territorial de Mallorca per permetre que puguin ordenar el seu municipi per la regulació dels falsos urbans i de les parcel·les urbanitzables sense serveis i sense tramitació iniciada. Una col·laboració que s'incentiva arran de l'aprovació del Decret llei de mesures urgents de protecció del territori del Govern de les Illes Balears.

"Vull enviar un missatge de tranquil·litat als ajuntaments" ha afirmat Cladera, que ha refermat el compromís del Consell per "seguir fent feina colze amb colze amb els ajuntaments" perquè puguin "ordenar l'urbanisme al seu municipi" i adaptar-se a la normativa territorial insular. Sobre els falsos urbans, la presidenta del Consell ha afirmat que "als municipis de la Serra ja hem iniciat una feina per la detecció d'aquestes parcel·les i la seva qualificació, i ara l'estendrem a la resta de municipis que no estan adaptats".

Actualment, només set municipis disposen de planejaments municipals adaptats al Pla territorial de Mallorca: Alcúdia, Artà, Calvià, Costitx, Inca, Sant Joan i Son Servera. Tots ells, i també Palma, a més dels que tenen en tramitació els planejaments municipals queden fora de la norma aprovada avui pel GOIB pel que fa a les regulacions dels falsos urbans i dels sols urbanitzables no desenvolupats. En referència a aquesta tipologia de sòl, la presidenta del Consell l'ha descrit com "el típic ametllerar que no s'ha desenvolupat urbanísticament en els darrers anys". En aquest cas, el Decret llei del GOIB reclassifica aquest sòl a rústic, atura el seu possible desenvolupament i posa en mans dels ajuntaments que es puguin reformular d'acord amb les noves necessitats.

Quant a les mesures en el sòl rústic de Mallorca, i més concretament en les Àrees de Protecció de Risc (APR), la limitació de l'edificació d'habitatges unifamiliars a llocs on s'hi puguin preveure inundacions, incendis o esllavissades "ja va en la línia de la feina feta pel Consell, i no podem permetre la construcció en aquestes zones". Cladera ha recordat les inundacions de Llevant o l'incendi d'Andratx com a exemples d'incidents originats dins d'APR's a Mallorca en els darrers anys. En aquest sentit ha destacat que una parcel·la estigui parcialment afectada per un APR, l'edificabilitat permesa es podrà aplicar en la part de la finca no afectada. Per altra banda també ha considerat que la prohibició exclou els habitatges unifamiliars que es puguin dur a terme dins d'explotacions agrícoles i ramaderes.

L'aprovació definitiva del PIAT, aquest mes de juny

Cladera ha refermat el "compromís del Consell de Mallorca cap a les polítiques de protecció del territori que donen cobertura als Acords de Raixa". Una línia d'actuació que inclou "avançar cap a una triple sostenibilitat a Mallorca, ambiental, social i econòmica", com a principal clau de futur. "Hem de mantenir un cert equilibri entre les polítiques de reactivació econòmica i social", pels efectes de la pandèmia de la COVID-19, "però també hem de protegir el territori, defensar el medi ambient i seguir lluitant contra el canvi climàtic".

En aquest sentit ha destacat que aquest mes de juny es procedirà a aprovar de manera definitiva el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), que permetrà establir de manera clara les línies bàsiques de la zonificació turística, "una feina que hem fet al Consell a partir de l'aprovació inicial de la feina durant la passada legislatura".