CA

Sol·licitar distintiu

Poden adherir-se al Distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial diferents gestors, empreses i entitats, que produeixin o transformin productes, que siguin titulars de béns patrimonials visitables o que ofereixin serveis. La delimitació de la Serra de Tramuntana per a la iniciativa del Distintiu ve marcada per la que es va aprovar en la Junta Rectora del Consorci del 5 de juliol de 2022. El mapa pot consultar-se en aquest enllaç i es basa en:

 • la delimitació establerta per la declaració Unesco com a Patrimoni Mundial, el 29 de juny de 2011
 • l'ampliació als nuclis urbans representatius dels valors i del paisatge cultural de la Serra: Campanet, Moscari, Ullaró, Selva, Mancor, Port de Sóller i Pollença
 • l'ampliació en 500 metres dels límits oficials per incloure parcel·lacions completes
 • s'exclou qualsevol ampliació dels municipis de Palma, Calvià, Andratx i Palmayola

S'han establert 4 models de conveni per a cada un dels diferents gestors que, amb la seva tasca diària, ajuden a mantenir el paisatge natural i patrimonial de la Serra de Tramuntana i són mereixedors de lluir el Distintiu:

 • Productors i transformadors de productes agraris
  En el cas dels productors, el producte ha de ser produït dins la Serra de Tramuntana. En el cas dels transformadors, la matèria primera principal (la que defineix el producte) ha d’haver estat produïda dins aquesta mateixa delimitació.
   

 • Possessions i immobles amb valor patrimonial històric i cultural de la Serra de Tramuntana
  Han d’estar en bon estat de conservació i han de poder ser visitables un mínim d’hores a l’any. 
   

 • Establiments hotelers, restaurants, cafeteries, bars i botigues de menjar de la Serra de Tramuntana
  En el cas dels establiments han de tenir a la carta productes amb el distintiu de la Serra de Tramuntana. En el cas de les botigues, han de tenir mínim un expositor amb productes portadors del distintiu. 
   

 • Empreses i entitats que contribueixen a difondre i a preservar el paisatge cultural i que la seva activitat es realitzi majoritàriament dins de la Serra de Tramuntana
  Queda exclòs el sector de la construcció (excepte margers i professionals de restauració patrimonial i etnològica), el sector immobiliari, empreses relacionades amb la cinegètica, empreses contaminants i empreses que ofereixen activitats amb vehicles o embarcacions de motor.

El procediment per a la subscripció dels convenis és el següent:

 1. Presentació de la sol·licitud d'adhesió al conveni de col·laboració a través de la seu electrònica i segons el model que trobareu en aquest lloc web
 2. La Comissió Avaluadora del Distintiu comprovarà els requisits i emetrà un informe d'idoneïtat o sol·licitarà una visita per a comprovar el compliment dels requisits
 3. S'emetrà una resolució en sentit favorable o desfavorable
 4. Signatura del conveni de col·laboració
 5. Lliurament de la imatge corporativa de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial al gestor interessat per a poder usar-la en els seus productes o serveis

Per part del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial:

 • Cessió de la imatge corporativa i entrega del manual d’ús

 • Campanyes de difusió per promoure el distintiu

 • Lliurament de recursos visuals de suport a la promoció dels productes amb distintiu

 • Tallers formatius

 • Incentivar l’economia circular a la Serra de Tramuntana

Per part de l’empresa o entitat adherida al distintiu Serra de Tramuntana:

 • Fer ús del distintiu sense alterar cap de les seves característiques bàsiques

 • Complir amb la normativa de seguretat alimentària

 • Facilitar la documentació que acrediti que es mantenen les condicions inicials d’atorgament del distintiu i comunicar per escrit si es modifica qualsevol condició. 

 • Assolir, durant el període de vigència del conveni, un mínim de compromisos relacionats amb la conservació del patrimoni, amb el medi ambient i amb la divulgació del distintiu. (En el conveni s’especifica el llistat de possibles compromisos a assolir).

Com adherir-se?

Si estau interessats en adherir la vostra empresa al distintiu Serra de Tramuntana, podeu emplenar la sol·licitud que correspongui al vostre sector econòmic (la trobareu al desplegable 'DOCUMENTS RELACIONATS') i registrar-la, junt amb tota la documentació requerida, a través de la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Seu electrònica

Documents relacionats

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes