CA

Patrimoni Mundial

La Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural el 29 de juny de 2011. És el reconeixement de la comunitat internacional a la simbiosi quasi perfecta entre l'acció de l'ésser humà i la naturalesa, realitzada durant segles, de la que ha resultat una monumental obra humana en la qual es mesclen cultura, tradicions, estètica, espiritualitat i identitat.

El paisatge cultural de la Serra és fruit de l'intercanvi de coneixements entre cultures, amb petites obres fetes col·lectivament amb finalitat productiva, condicionades per les limitacions imposades pel medi físic. Limitacions superades amb saviesa i l'ús intel·ligent dels recursos, sense destruir la natura. També és la recreació d'un territori a través de l'imaginari col·lectiu i de les obres d'artistes que hi han trobat inspiració.

Segons el Conveni Europeu del Paisatge, s'entendrà com a Paisatge Cultural qualsevol part del territori tal com el percep la població, i el seu caràcter és resultat de l'acció i la interacció de factors naturals i humans. Això suggereix que no es tracta només de mantenir el territori de la Serra tal com es troba en l'actualitat. Es tracta també de millorar la intervenció humana i promoure-la amb activitats sostenibles d'acord amb uns objectius.

Per poder acreditar el valor universal excepcional d’un candidat a patrimoni mundial, cal justificar almenys 1 dels 10 criteris establerts per la Unesco. La declaració de la Serra de Tramuntana està regida per 3 d'aquests criteris:

 • CRITERI II – L’intercanvi de valors humans al llarg d’un període de temps.
  El paisatge de la Serra de Tramuntana és un exemple de l’intercanvi entre la cultura musulmana i cristiana visible en la combinació de la gestió àrab de l’aigua i el control territorial introduït pels conqueridors cristians a partir del s.XIII d.C
  Mitjançant aquesta interacció cultural es va crear un paisatge agrícola en marjades, caracteritzat per una xarxa articulada de proveïment d’aigua, arbres fruiters, horts i olivars, organitzats inicialment en petites explotacions agrícoles i posteriorment en grans propietats, conegudes com a possessions.

 • CRITERI IV – Paisatge que il·lustri una etapa significativa de la història humana.
  El paisatge de la Serra de Tramuntana és un exemple de paisatge agrari de terrasses suportades per murs de pedra seca que permeten el cultiu en marjades, combinades amb un sistema interconnectat i altament especialitzat d’obres hidràuliques per a la recollida i l’emmagatzematge d’aigua mitjançant qanats, canals, rases i dipòsits.
   
 • CRITERI V – Utilització de la mar o de la terra, representativa d’una cultura o de la interacció humana amb el medi ambient. 
  El paisatge de la Serra de Tramuntana és un exemple d’assentament que testifica l’adaptació humana a unes condicions ambientals difícils, i que amb enginy aconsegueix convertir una regió escassa en recursos en una zona adequada per a l’agricultura i la vida. El sistema feudal de subdivisió de la terra, aplicat a les condicions orogràfiques extremes, i combinat amb la sofisticada tecnologia de proveïment d’aigua, s’ha traduït en unitats de cultiu complexes, però que asseguren la plena explotació dels recursos amb el pas del temps. 

La Unesco elabora la llista de Patrimoni Mundial amb l’objectiu d’assegurar la identificació i preservació d’elements culturals d’arreu del món que mereixen, pel seu valor universal i excepcional, estar protegits de la degradació o desaparició parcial o total.

La inclusió en aquesta llista implica la seva catalogació, així com el compromís en la seva conservació i difusió, ja que es considera que la pèrdua d’aquest patrimoni constituiria un empobriment de l’herència de tota la humanitat.

Per poder complir amb aquest objectiu, el Consell de Mallorca, desenvolupa un pla de gestió en el qual s’integren totes les accions que tenen incidència sobre la Serra de Tramuntana, amb la finalitat d’adaptar-les  coordinar-les per permetre la conservació i la protecció del Patrimoni Mundial. 

Els 3 eixos transversals del pla de gestió són: la sostenibilitat, el respecte a la identitat local i a la diversitat cultural i el desenvolupament de l’economia local.

Les accions desenvolupades al pla de gestió s’estructuren en 5 programes:

 • Comunicació i participació, per tal d’implicar tota la societat en la presa de decisions i en la protecció i conservació de la Serra.
 • Desenvolupament econòmic, per impulsar canvis i millores en els sistemes de cultiu i recolzar activitats alternatives que aportin recursos a la zona.
 • Divulgació, a través d’accions educatives, formatives i d’investigació per difondre els valors de la Serra.
 • Patrimoni, amb accions directes de rehabilitació i conservació o amb accions complementàries com són els inventaris i la cartografia per millorar el coneixement dels elements patrimonials.
 • Gestió de visitants, amb la finalitat d’organitzar, regular i contenir l’impacte dels visitants. 

Saber-ne més

UNESCO

La declaració de la Serra

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes