CA

Totes les notícies

NOTA INFORMATIVA ATENCIÓ CIUTADANA DEPARTAMENT DE TERRITORI

NOTA INFORMATIVA ATENCIÓ CIUTADANA DEPARTAMENT DE TERRITORI

(18/03/2020)

NOTA INFORMATIVA

ATENCIÓ CIUTADANA

 

Degut a l’actual estat d’alarma decretat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm.67 de 14 de març de 2020) i seguint les indicacions del decret de Presidència núm. 2861, sobre mesures preventives de protecció i organitzatives d’aplicació al personal del Consell de Mallorca, IMAS i la resta dels seus organismes (BOIB núm. 33 de 13 de març de 2020) i decret que amplien, intesifiquen i concreten les establertes a l’anterior decret (BOIB núm. 36 de 17 de març de 2020), l’atenció pública només serà telefònica i telemàtica.

 

Per això us pregam en cas de necessitar realitzar qualsevol gestió podeu contactar amb els següents serveis:

 

 

GESTIONS

SERVEI

TELÈFON

@

Cèdul·les de habitabilitat

Servei d'autoritzacions territorials

971 173 853

territori@conselldemallorca.net

Consultes autoritzacions territorials

Servei d'autoritzacions territorials

territori@conselldemallorca.net

Consultes jurídiques urbanisme

Servei jurídic d'Urbanisme

971 219 910

territori@conselldemallorca.net

Consultes tècniques urbanisme

Servei tècnic d'Urbanisme

territori@conselldemallorca.net

Consultes informació territorial

Oficina de informació territorial

971 219 921

territori@conselldemallorca.net

Consultes Agència de defensa del territori

Agència de defensa del territori

971 219 738

territori@conselldemallorca.net

Consultes subvencions Serra de Tramuntana

Consorci Serra de Tramuntana

971 219 610

territori@conselldemallorca.net

Òrgans de govern/Secretaria

Secretaria tècnica

971 219 889

territori@conselldemallorca.net