CA

Totes les notícies

El pressupost del Consell enforteix les polítiques del paisatge i consolida l'Agència de Defensa del Territori

El pressupost del Consell enforteix les polítiques del paisatge i consolida l'Agència de Defensa del Territori

(22/11/2019)

El Departament de Territori gestionarà el 2020 un pressupost de 7,3 milions d'euros.

El Departament de Territori del Consell de Mallorca disposarà per a l'any 2020 d'un pressupost total de 7.247.694 euros, el que suposa un increment de 2.017.172 euros respecte als comptes anteriors. Aquest augment respon a la nova estructura del departament aquesta legislatura. Es tracta d'un pressupost que permetrà enfortir les polítiques de paisatge, continuar l'aposta per l'Agència de Defensa del Territori i del Consorci Serra de Tramuntana, continuar treballant en el Pla Territorial de Mallorca i desenvolupar normatives d'urbanisme i territori.

Destaca en aquest pressupost una inversió de 583.000 € al departament de Territori, que servirà per desenvolupar el projecte d'integració paisatgística al llit del Torrent Gros. Es tracta d'un ambiciós projecte de millora, restauració i adequació al voltant del torrent, finançat amb l'Impost de Turisme Sostenible. Aquest projecte vol recuperar un espai degradat a l'entrada de Palma i als accessos des Molinar, des Coll d'en Rabassa i de Ciutat Jardí; donar continuïtat a la falca verda del parc de Son Perera i integrar un itinerari nou a la xarxa de carrils bici existents entre Can Pastilla i Platja de Palma i restaurar el pont antic del ferrocarril sobre el torrent.

D'altra banda, la Direcció Insular d'Urbanisme incrementa el seu pressupost en 50.000¿€ que es destinaran a desenvolupar el reglament de la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears, el desplegament de les agendes urbanes i la millora de la tramitació urbanística.

Augmenta també l'aportació del Consell a l'Agència de Defensa del Territori, que passa a ser de 515.000 a 965.000 euros, consolidant així l'aposta per aquest òrgan de disciplina urbanística i millorant la capacitat de gestió pressupostària.

Creix també l'aportació al Consorci Serra de Tramuntana, que gestionarà un pressupost total d'1.370.241 €, dels quals 740.000 € es destinaran a ajuts i subvencions a fi de promoure la recuperació dels valors patrimonials i paisatgístics de la Serra. Així, està previst destinar 400.000 € a subvencions a particulars, 240.000 € als ajuntaments i es crea una nova línia de 100.000 € destinada a societats agrícoles i ramaderes.

S'impulsa també el programa de formació a docents i alumnes "Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana", que comptarà amb 20.000 euros més per al 2020. Es tracta d'un programa que recentment ha estat guardonat amb un premi estatal.