CA

Totes les notícies

El departament de Territori del Consell té un pressupost de 8,6 milions per a l’any 2023, el que significa un increment d’un 8%

El departament de Territori del Consell té un pressupost de 8,6 milions per a l’any 2023, el que significa un increment d’un 8%

(18/11/2022)

L'any que ve preveu aprovar definitivament les modificacions del PTI iniciades, culminar l’elaboració de la Llei Serra i avançar en la preservació de la Serra de Tramuntana que duplica la partida de subvencions

El departament de Territori dins de la partida pressupostària del 2023 preveu que es faci l’aprovi definitiva de la Modificació 3 del PTI, així com els estudis i el procés participatiu per dur a terme la Modificació 4 del PTI. També manté el pressupost del servei d’urbanisme i de planejament.

La proposta de pressupost pel 2023 del Consorci Serra de Tramuntana té com a objectius desenvolupar el Distintiu Serra de Tramuntana, dur a terme el primer projecte estratègic de recuperació agrària i consolidar el treball de visibilització i activitat culturals que el Consorci va iniciar l’any del 10è aniversari i ha mantingut al 2022.

Entre les activitats que s’han de dur a terme hi ha les curses, les visites escolars culturals, els treballs amb alumnat i centres del programa Aprenentatge Servei, els patrocinis d’activitats que afavoreixin la visibilitat dels valors del Patrimoni Mundial. I també aquelles activitats iniciades l’any 2021 i que han continuat durant el 2022 com són les “Rutes culturals guiades”, les “Visites a possessions emblemàtiques”, les “Conferències de paisatges culturals”, els “Recorreguts gastronòmics”.

En relació amb les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana pràcticament gairebé es dupliquen les subvencions, ja que passen de 1.095.000 eruos l’any 2022 a 1.950.000 euros l’any 2023

Territori manté les subvencions ordinàries per a la recuperació d’elements etnològics de cara a consolidar-les. Per tant seran 250.000 euros per a ajuntaments, 100.000 euros per a empreses i 600.000 euros per a particulars. Incrementa en 10.000 euros les subvencions per neteja de torrents i camins passa de 40.000 a 50.000. I també creix un 50% fins als 75.000 euros la partida destinada a les subvencions de Custòdia del Territori.

D’altra banda, com ja es va anunciar s’ha creat una nova partida de mig milió d’euros per a subvencions per a cooperatives agràries. Una línia de subvencions que hem iniciat enguany de cara a incentivar l’activitat agrària de la Serra de Tramuntana ja que es tracta de la base fonamental per a la definició i manteniment del Paisatge Cultural Declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. També hi ha una nova partida per a subvencions a cooperatives agràries per a destinar al projecte estratègic de recuperació agrària i una subvenció nominativa per al Santuari de Lluc.

Per la seva banda, l’ADT augmenta de 740.000€ i 870.000 euros per donar resposta a l’augment que s’ha produït en els darrers anys de nombre d’ajuntaments adherits i, per tant d’expedients en tramitació. S’ha passat dels 6 que hi havia el 2015 als 35 d'ara